Hội nghị công chức, viên chức năm học 2020 – 2021

Nhằm tổng kết những kết quả đạt được trong năm học 2019 – 2020 và đưa ra phương hướng chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ cho năm học 2020 – 2021. Hôm nay, ngày 12/10/2020 trường THCS Trường Xuân tổ chức Hội nghị công chức, viên chức.

a4a7142ce5211b7f423010

Đoàn chủ tịch Hội nghị

6afb0d7ffc72022c5b636

Đoàn thư ký Hội nghị

ba984414b5194b47120817

4c3fd9b628bbd6e58faa12

0d2be0ad11a0effeb6b14

Cô Nguyễn Thị Liễu báo cáo kết quả hoạt động năm học 2019 – 2020 và phương hướng năm học 2020 – 2021

d6182e90df9d21c3788c11

Ý kiến của Đại biểu hội nghị

5bde1a52eb5f15014c4e16

Hội nghị biểu quyết các chỉ tiêu

e04aa8c159cca792fedd9

Khen thưởng CĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

ce5e19dee8d3168d4fc21

Khen thưởng CĐV xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 – 2020

d854d4d525d8db8682c92

Khen thưởng CĐV nữ đạt danh hiệu “Đảm việc nước – Giỏi việc trường”

1b3902b3f3be0de054af8

Hiệp định ký giao ước giữa nhà trường và CĐCS

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *